BIỂU GIÁ DỊCH VỤ NỘI TỈNH TRONG NGÀY

Khu vực
Khu Vực Phường, huyện
Nội thành Vũng Tàu Phường 1, Phường 2, Phường 3, Phường 4, Phường 5, Phường Thắng Nhất, Phường Thắng Nhì, Phường Thắng Tam, Phường 7, Phường 8, Phường 9, Phường Nguyễn An Ninh
Ngoại thành Vũng Tàu Phường 10, Phường 11, Phường 12, Phường Rạch Dừa
Ngoại thành Long Sơn Xã Long Sơn
Huyện Long Điền I Xã Phước Hưng, Xã Phước Tỉnh, Thị trấn Long Hải
Huyện Long Điền II Thị trấn Long Điền, Xã An Ngãi, Xã Tam Phước, Xã An Nhứt
Huyện Đất Đỏ I Thị trấn Đất Đỏ, Xã Phước Long Thọ, Thị trấn Phước Hải, Xã Long Tân
Huyện Đất Đỏ II Xã Láng Dài, Xã Lộc An, Xã Phước Hội, Xã Long Mỹ
Huyện Châu Đức Thị trấn Ngãi Giao, Xã Bàu Chinh, Xã Kim Long, Xã Quảng Thành, Xã Xà Bang, Xã Cù Bị, Xã Láng Lớn, Xã Bình Giã, Xã Bình Trung, Xã Suối Rao, Xã Xuân Sơn, Xã Sơn Bình, Xã Bình Ba, Xã Nghĩa Thành, Xã Đá Bạc, Xã Suối Nghệ
Huyện Tân Thành I Xã Châu Pha, Xã Tóc Tiên, Xã Tân Hải, Xã Tân Hoà, Xã Phước Hoà, Xã Tân Phước
Huyện Tân Thành II Thị trấn Phú Mỹ, Xã Mỹ Xuân, Xã Hắc Dịch, Xã Sông Xoài
Huyện Xuyên Mộc Thị trấn Phước Bửu, Xã Tân Lâm, Xã Bàu Lâm, Xã Xuyên Mộc, Xã Hòa Hội, Xã Hòa Hiệp, Xã Hòa Hưng, Xã Bông Trang, Xã Bưng Riềng, Xã Bình Châu, Xã Hòa Bình, Xã Phước Thuận, Xã Phước Tân
Thành phố Bà Rịa Xã Hoà Long, Xã Long Phước, Xã Tân Hưng, Phường Kim Dinh, Phường Phước Hưng, Phường Long Hương, Phường Phước Hiệp, Phường Phước Trung, Phường Phước Nguyên, Phường Long Tâm, Phường Long Toàn
Nội tỉnh chậm KV 1 Xã Long Sơn, Xã Hoà Long, Xã Long Phước, Xã Tân Hưng, Phường Kim Dinh, Phường Phước Hưng, Phường Long Hương, Phường Phước Hiệp, Phường Phước Trung, Phường Phước Nguyên, Phường Long Tâm, Phường Long Toàn, Xã Phước Hưng, Xã Phước Tỉnh, Thị trấn Long Hải, Thị trấn Long Điền, Xã An Ngãi, Xã Tam Phước, Xã An Nhứt
Nội tỉnh chậm KV 2 UBND Thị trấn Đất Đỏ, UBND xã Phước Long Thọ, UBND thị trấn Phước Hải, UBND xã Long Tân, UBND xã Láng Dài, UBND xã Lộc An, UBND xã Phước Hội, UBND xã Long Mỹ, Thị trấn Ngãi Giao, Xã Bàu Chinh, Xã Kim Long, Xã Quảng Thành, Xã Xà Bang, Xã Cù Bị, Xã Láng Lớn, Xã Bình Giã, Xã Bình Trung, Xã Suối Rao, Xã Xuân Sơn, Xã Sơn Bình, Xã Bình Ba, Xã Nghĩa Thành, Xã Đá Bạc, Xã Suối Nghệ, Xã Châu Pha, Xã Tóc Tiên, Xã Tân Hải, Xã Tân Hoà, Xã Phước Hoà, Xã Tân Phước, Thị trấn Phú Mỹ, Xã Mỹ Xuân, Xã Hắc Dịch, Xã Sông Xoài, Thị trấn Phước Bửu, Xã Tân Lâm, Xã Bàu Lâm, Xã Xuyên Mộc, Xã Hòa Hội, Xã Hòa Hiệp, Xã Hòa Hưng, Xã Bông Trang, Xã Bưng Riềng, Xã Bình Châu, Xã Hòa Bình, Xã Phước Thuận, Xã Phước Tân

BẢNG GIA NỘI TỈNH CHẬM( NHẬN GIAO TRONG 2,3 NGÀY)
Khu Vực Nội tỉnh chậm KV 1 Nội tỉnh chậm KV 2
Nội thành Vũng Tàu 15.000đ 20.000đ
Ngoại thành Vũng Tàu 15.000đ 20.000đ

BẢNG GIÁ NỘI TỈNH NHANH TRONG NGÀY

hh